Ostatní služby v oboru zahradnictví a lesnictví

 

Kácení stromů, které nejsou rizikové a těžba

- Zabíváme se i klasickým kácením stromů, né každý strom se kácí proto, že je rizikový. 
Důvodů je mnoho např.: kácení větších zdravých dřevin z důvodu nové výstavby, kácení ze zdravotních důvodů ( strom je suchý, má nějakou chorobu,...) a mnoho dalších.
 
- Nabízíme také služby v těžebním průmyslu
 
 
 

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ

 
 
  • FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ
Nejefektivnější metoda likvidace pařezů, je jeho odfrézování. Frézování je odstranení svrchní části pařezu cca 10 - 15 cm pod uroveň terénu. Tato metoda neřeší likvidaci kořenového systému, v případě následné výstavby v místě výskytu pařezu tento způsob nestačí a je třeba použít odbagrování (vytržení celého pařezu). 
 
  • DOBÝVÁNÍ PAŘEZŮ
Pokud se pařez nachází v místě, kam nemá mechanizace přístup, provádíme dobývání pařezů za pomoci ručního nářadí. Pařez je po obsekání kořenů následně vytržen.
 
 
 
 

Štěpkování

Pro likvidaci dřevního materiálu (větve z pokácených stromů, křoviny, náletové dřeviny,..)  nabízíme štěpkování.
Jelikož je na území většiny obcí a měst zakázáno pálení nebo v blízkosti kácení není místo, kde by se daly větvé nebo křoviny ekologicky zlikvidovat je to nejčastěji nejjednoduší způsob likvidace dřevního materiálu. 
 
 
 
 

Prořezávání větví stromů

Nejčastěji tuto činnost provádíme pomocí lezecké techniky, nebo pracovní plošiny.
 
- ozdravné řezy (odstraňění suchých větví)
- odřezání nebezpečných větví (vzrostlé větve nad obydím, větve zasahující do průjezdného profilu v silničním provozu,.....)
- prosvětlování stromů a keřových prostorů
 
 
 

Sečení trávy v hůře přístupném terénu

Tuto činnost provádíme jen v hůře přístupných místech (silniční náspy, svahy, doliny,...)
Posekání trávy nabízíme i jako součást úklidu prostorů po odkácení stromů.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 

Galerie (reference)