RIZIKOVÉ KÁCENÍ

Co si představit pod pojmem rizikové kácení? Převážně se jedná o práce, které vyžadují speciální vybavení a zkušenosti, které umožní kácení za stížených podmínek. Je spoustu případů, kde není možné strom pokácet klasicky od země z důvodu jako např.

  • strom je v zastavěné oblasti a při pokácení od spodu hrozí pád na budovy, elektrické vedení, ploty atd...
  • strom nechci pokácet, ale vadí mi pouze větve, které rostou nad nějaký objekt atp..
  • strom je nakloněný nad silnici, budovy, koleje,...
  • a spoustu dalších důvodů.

Za této situace přichází na řadu výše zmíněné rizikové kácení. Pak už jen záleží na požadavcích majitele. 

Když začneme od nejjednoduššího způsobu, jak porazit rizikový strom :

 

1. 

- Za pomoci lanového zvedáku (hupcuk) a to tak, že se na strom v jeho horní části uváže lano, které se upne do lanového zvedáku a pomocí jej se strom přetáhne na požadovaný směr pádu. Vzhledem k tomu, že je lano zavázané v horní části stromu, vzniká velká tažná síla a tím pádem je možné přetáhnout i značně nakloněný strom na námi požadovaný směr. 

 

2.
- Kácení stromu od shora a to tak, že se na strom leze pomocí lezecké techniky. Popostupem nahoru se odřezávají všechny větve. Poté zůstane jen holý kmen, který se postupně odkácí od shora (po cca 1-3 metrových kusech) Pokračuje se tak až do potřebné výšky kmene (dokud nebude možné tento kmen bezpečně pokácet od země).
 

- V případě že na strom nlenze vylézt z bezpečnostních důvodů, provádíme ten samý způsob kácení z automobilových plošin.

 

3.

- Kácení stromu stejným způsobem jako v bodě 2 , ale z nějakého důvodu nelze odřezané větve a kusy kmene shazovat na zem ( poškození prostor pod stromem, nebezpečí pádu do silnice,...) V tomto případě se všechny větve a části kmene vážou na lano a pomalu spouštějí na zem.

- Stejně jak v předchozím způsobu, v případě nebezpečného stromu pro lezení, provádíme kácení z automobilových plošin.

 

4.

- Chceme odstranit jen některé větve. V tomhle případě není vhodné na strom lézt pomocí stromolezeckých stupaček ( z důvodu ochrany stromu před poškozením od ostrých hrotů, které jsou součástí již zmiňovaných stupačk) Proto se na strom leze obtížnější metoudou jen po laně a zabrání se tak případným škodám na daném stromu.

- Lze také pracovat z automobilových plošin.

 

  • Provádíme také kalamitní těžbu dřevin (práce v polomech po silném větru, vyvrácené stromy, napadené stromy různýmy chorobami,...)

Galerie (reference)