Roste- li na Vašem pozemku strom, jehož obvod ve výčetní tloušťce (měřeno 130 cm nad zemí) je větší než 80 cm (přibližně 25 cm průměru kmene) je třeba zažádat na místně příslušném obecním úřadě nebo na úřadě příslušné městské části o povolení k jeho odstranění.

Tuto žádost dle § 8 odst. 3 vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., ve znění pozdějších přepisů, podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

S vyřízením žádosti Vám rádi pomůžeme.

 

Žádost musí obsahovat:

a) jméno a adresu žadatele

b) doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám

c) specifikace dřevin, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního nákresu

d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí

e) zdůvodnění žádosti

 

OBECNOU ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN SI MŮŽETE VE FORMÁTU.DOC STÁHNOUT ZDE.

Galerie (reference)